Välkommen till Folkbildning Västerbotten

VÄLKOMMEN

Vi är ett av 20 länsbildningsförbund i Sverige. Medlemmar i Länsbildningsförbundet är studieförbunds-organisationerna och folkhögskolorna.

Länsbildningsförbundet sprider information och kunskap om folkbildningen och arbetar för samordning och samverkan för länets folkbildning.