Idé- och handlingsplan

Vid Folkbildning Västerbottens årsmöten antas vision, verksamhetsidé och verksamhetsinriktning för framtiden. Styrelsen fastställer inför varje år en handlingsplan för det konkreta arbetet.

Här hittar du Folkbildning Västerbottens framtidsdokument:

Folkbildningen i Västerbotten - Idé och handling

Folkbildningen i Västerbotten – Idé och handling