Om oss

Folkbildning Västerbotten är ett av 20 länsbildningsförbund i Sverige. Medlemmar är studieförbundsorganisationerna och folkhögskolorna.

Folkbildning Västerbotten vill tydliggöra och stärka folkbildningens roll i det regionala utvecklingsarbetet.

Folkbildning Västerbotten är regional part och företrädare för folkbildningens branschsamverkan med uppgift att öka och bredda dialogen mellan folkbildningen och offentlig sektor, samt andra samhällsbyggande aktörer.

Folkbildning Västerbotten ska främja medlemmarnas folkbildningsarbete genom:

  • Omvärldsbevakning och omvärldsanalys
  • Kommunikation och opinionsbildning
  • Organisationsövergripande relationer/avtal
  • Intern kompetensutveckling